SGK Danışmanlığı

Çok karışık ve uzun sgk kanunlarının olduğu günümüzde, teknik konularda yıllarca deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyduğunuz sgk uygulamaları ile ilgili kapsamlı stratejiler üretmek ve sgk ile ilgili problemlerine doğru çözümler üretmek neredeyse imkansızdır.

Boğaziçi Denetim olarak, kamu ve özel sektör tecrübesi bulunan kadromuzla; müşterilerimizin ihtiyacı olan doğru bilgiye ulaşmalarını, yaşanılan sgk ile ilgili sorunların doğru bir şekilde yönetilmesini sağlarız.

Sunmakta olduğumuz detaylı vergi hizmetlerimiz:

  • 5510 sayılı yasa ile ilgili mevzuata uygunluk denetlemelerinin yapılması, var olan risklerin ölçümlenmesi ve iyileştirme süreçlerinin yönetimi.
  • 5510, 4857, 6111 vb. kanunlar kapsamında işverenlere verilen teşviklerin uygulanması süreçlerinin analizi ve faydalanılması gereken azami teşvik tutarlarından faydalanılmasının sağlanması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda işverene danışmanlık yapılması.
  • Şirket tarafından yürütülen projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi.
  • Yapılacak yatırımlarda ve alınacak karalara danışmanlık yapmak.
  • Emeklilik işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.