Vergi Danışmanlığı

Çok karışık ve uzun vergi kanunlarının olduğu günümüzde, teknik konularda yıllarca deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyduğunuz kapsamlı vergi stratejileri üretmek ve vergisel problemlerine doğru çözümler üretmek neredeyse imkansızdır.

Inturex olarak, kamu ve özel sektör tecrübesi bulunan kadromuzla; müşterilerimizin ihtiyacı olan doğru bilgiye ulaşmalarını, yaşanılan vergisel sorunların doğru bir şekilde yönetilmesini sağlarız.

Sunmakta olduğumuz detaylı vergi hizmetlerimiz;

 • Yabancı ve yerel şirketlere kesintisiz vergi danışmanlığı
 • Türk Vergi Kanunları Danışmanlığı (Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları, vb.)
 • Şirketlerin faaliyetlerini vergisel boyutta yapılandırılabilmeleri için önerilerde bulunulması
 • Vergisel risklerin ölçümlenmesi
 • Vergi İncelemeleri, Uzlaşma ve vergisel sorunların yargısal çözüm süreçlerinin yönetimi ve takibi
 • Muhasebe kayıt ve işlemlerinin vergisel boyutta gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması
 • Yasalardaki değişikliklerin ve uygulamaların sirküler yoluyla bildirilmesi
 • Şahsi vergi danışmanlığı
 • Uluslararası vergi planlaması desteği
 • Gelir bazlı olan uluslararası ve yerel anlaşmaların vergisel etkilerinin analiz edilmesi ve görüş bildirilmesi
 • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer mali kanunlar ile bu kanunlara ait yönetmelikler hakkında danışmanlık hizmetleri

verilmektedir.